Ploty a oplocení

Oplocení pro rodinný dům a průmyslovou zástavbu

Rodinný dům :
U rodinného domu je vždy nutno v první řadě zohlednit charakter stávající zástavby. U nejběžnějších staveb plotu – u novostaveb – se nejčastěji používá standardní pletivo, obvykle s PVC ochranou, a vítězí tak důvody ekonomické nad estetickými
Dalším typem oplocení je plot ze svařovaných sítí (Triton nebo Palas), určené původně pro průmyslové využití, se při výšce do 150 cm mění v zajímavou, moderní alternativu
Stále oblíbenějším typem oplocení jsou trubkové/mřížové dílce – typ Heracles, Atlas, Athos, Olympus.  Nesporně jde o dražší systém, ale výsledek si často nezadá s umělecky kovanými ploty, dalším zásadním přínosem je jeho 100% bezúdržbovost
Pokud chcete kombinaci vysoké reprezentativnosti a nízkých nákladů – inspirujte se osvědčeným trikem – na přední straně použijte pohledný mřížový plot a po stranách levnější drátěnku
Možností oplotit rodinný dům jsou desítky, pokud si zvolíte za materiál kov, můžeme Vám nabídnou široký výběr od ekonomických až po reprezentativní. Ovšem u rodinného domu platí více, než kde jinde, že nejlepším vodítkem pro volbu plotu je Váš cit a vkus

Průmyslová zástavba
 :Za účelem oplocení těchto objektů je možné aplikovat téměř jakýkoliv typ, který splňuje obvyklé vyšší nároky na bezpečnost, čili schopnosti odolávat nežádoucímu vniknutí do objektu. Právě pro tyto vlastnosti jsou nejvíce jsou pro tyto účely používány svařované sítě Triton a Palas, které lze navíc doplnit nástavci pro ostnatý či žiletkový drát, který je součástí naší standardní nabídky. 
Pro zachování celistvosti vzhledu nabízíme i několik typů vjezdových bran. Zde si můžete zvolit mezi nákladnějším jedinečným designem nebo varinatami standardního vzhledu, šetřícími Vaše výdaje. 
Aktuálně nabízíme novinku pro zvýšení úrovně zabezpečení objektu - doplňkový systém Power fence - ohradník, který je pod stálým napětím. Power fence nabízí dostatečnou ochranu a vyhovuje všem bezpečnostním normám, zároveň nabízí univerzálnost pro instalaci na jakýkoli i stávající plot.
 
Typy plotů :
Drátěný plot : Jedná se o běžné PVC pletivo tuzemské výroby, vhodné k oplocení zahrad, areálů s nízkými nároky na zabezpečení proti vniknutí - např. skládky, zahradnictví, školky, hrubé stavby apod
 
Plotový díl Triton : První, co je na plotovém systému Tritonu nápadné, je jeho profilovaná rohož, která tomuto systému propůjčuje nejenom moderní a reprezentativní vzhled, nýbrž je zároveň také velmi funkční. Profilování vysokou měrou přispívá ke stabilitě. Ocelovou rohož tvoří pozinkovaný nebo práškovou barvou barvený ocelový drát o tloušťce 5 mm. Velikost ok je 50 x 200 mm. Stabilitu zvyšujícím faktorem je také rozestup mezi sloupky. Ocelová plotová rohož a sloupek jsou spolu pevně spojeny. Díky modulární konstrukci mohou být rohože při eventuálním poškození po jednotlivých kusech vyměňovány
 
Plotový díl Pallas :  byl vyvinut pro vysoké užitkové nároky. Ocelové rohože plotu se skládají ze svařovaných ocelových drátů s velikostí ok 50 x 200 mm. Oka, vytvořená z vertikálního 6 mm silného drátu a zdvojeného horizontálního drátu o tlouěťce 8 mm, poskytují vysokou míru bezpečnosti. Ocelové rohože jsou bezpečně propojeny se sloupky. Díky modulární konstrukci mohou být při eventuálních škodách rohože po kusech vyměňovány
 
Plotový díl Heracles : Systém mřížového plotu Heracles je představitelem reprezentativnosti a kvality. Spojení plotových dílců a sloupků kovovými třmeny zajišťuje spojení bez vůle a zátěže. Také úmyslné narušení těchto spojení je možné pouze s obtížemi
 
Plotový díl Atlas : Silná, elegantně vedená linie mřížového plotu Atlas je vhodná pro reprezentativní objekty. Kruhové pruty plotového systému Atlas jsou navařeny do horizontálního ocelového, jednostranně zaobleného profilu (jäklu). Zkosením svislých kruhových prutů je navíc ztíženo přelezení plotu
 
Plotový díl Athos : Vrchní a spodní příčka jednostranně klenutá o rozměrech 50-30-25 mm. Mříže jsou vedeny skrz příčky k nimž jsou přivařeny. Osová vzdálennost jednotlivých trubek je 150 mm. (Sloupky s předvrtanými otvory pro šrouby (slepé spojení) jsou dražší o 30% a mohou se nepatrně lišit v délkách
 
Plotový díl Olympus : Systém mřížového plotu Olympus je spojení elegance, pevnosti a stability. Za elegantním zevnějškem se při detailnějším pohledu ukáže nejstabilnější plot firmy. Olympus je vhodný zejména jako reprezentativní, ale zároveň bezpečný plot odolný proti vandalismu